سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

تو خیلی دوری...خیلی دور...

9 شهریور شد شش سال...
و پست 9 شهریورم،که عکس بچگیم بود،یه نوع پاک‌کردن صورت مسئله و فرار از واقعیت بود...
حقیقت اینه که،
تو خیلی دوری...
خیلی دور...طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان