سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

دلم داره می‌پوکه

و هیچی ندارم بگم...

#تسلیت
۷
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان