سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

تقدیم به خودم.

همین‌روزها مرثیه‌ای خواهم سرود برای مرگِ رویائی وهم‌آلود یا وهمی رویایی در ظهرِ دلپذیرِ یک روزِ بهاری...
و تقدیم خواهم کرد به آنانی که هیچ‌وقت هیچ‌کس دوستشان نداشت اما توهمش هم برایشان شیرین بود.


پی‌نوشت: جدی نگیرید!

۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان