سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

یا اینکه کوشش بی‌فایده کردیم؟

نمی‌دانم این همه بغض فروخورده، می‌ارزد به همیشه پذیرا شناخته‌ شدن؟

این همه غرور شکسته شده، می‌ارزد به دلهایی که به دست آمده؟

این همه حرف ماسیده بر لب، می‌ارزد به لبخند آدم‌ها؟


::بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردیم  

                                                         چون طفل دوان در پی گنجشک پریده!

                                                                                              #سعدی‌جانم

۱۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان