سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

خزان آرزوها

مادرِ خوبی برای رویاهایم نبوده‌ام. هر آنچه به دست آمده هم، بدون مبارزه به دست آمده و شاید حالا وقتش رسیده که انتخاب کنم؛ یا می‌جنگم یا تا ابد در بی‌عرضگی خودم دست‌وپا میزنم.


۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان