سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

تف تو این زندگی!اخ تف!

بعضی چیزا خیلی درد داره...

درست همون چیزایی که پست نمیشن...عنوان پست،تکیه کلام هم‌اتاقیمه که هربار که میگه،کلی میخندیم...
ولی اینبار،جدی جدی تف تو این زندگیِ تف‌تفی!
اخ تف حتی!
۷
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان