سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

خیلی زور داره....

اینکه انقد برای اینکه آدمای مهم زندگیت غمگین نشن،ابراز دلتنگی نکرده‌باشی که نزدیک‌ترینات بهت بگن "بی‌احساس"...
۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان