سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

تا الان در مقابل این اعتراف،مقاومت کردم ولی،

دلم خــــــــــــیــلی تنگ شده!
۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان