سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

کجاهایی؟

                                               

اینجا جای موندن نیست...

نای موندن نیست...

پای موندن نیست...

هیشکی با من نیست...

هر چی که خواستم،اینجا اصلا نیست...

تنهام...

                                                   

::بشنوید


۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان