سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

چقدر هم تنها...

چرا گرفته دلت؟

مثل آن‌ که تنهایی...


۹
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان